Ankeiler: Als het aan het gemeentebestuur van Heumen ligt, worden er deze zomer asielzoekers opgevangen in Malden.

- Als het aan het gemeentebestuur van Heumen ligt, worden er deze zomer asielzoekers opgevangen in Malden. Het opvangcentrum moet ruimte bieden aan achthonderd vluchtelingen, onder wie vijftig alleenreizende minderjarigen.

De noodopvang komt te staan aan de Jacobsweg, in een stuk landbouwgebied aan de kant van Nijmegen. Momenteel is de beoogde locatie nog een kaal weiland. Binnenkort zullen daar woonunits en paviljoens worden neergezet met bijbehorende sanitaire voorzieningen en ontmoetingsruimten.

Het college van burgemeester en wethouders besloot dinsdag om onder voorwaarden mee te werken aan de realisatie van een noodopvangvoorziening. Een belangrijke voorwaarde is een "menswaardige en veilige huisvesting", stelt de gemeente.

Bal ligt bij gemeenteraad

Definitieve besluitvorming over de noodopvang aan de Sint Jacobsweg in Malden is aan de gemeenteraad van Heumen, die hier op 30 maart over vergadert. Bij instemming gaat de bouw in april van start.

Het realiseren van de noodopvanglocatie zal volgens de gemeente maximaal zes weken duren. Dat betekent dat in mei de eerste vluchtelingen in Malden kunnen worden verwacht.

Gemeente benadrukt: het is tijdelijk

De gemeente benadrukt meermaals dat het gaat om tijdelijke huisvesting waar vluchtelingen kunnen verblijven tijdens hun asielprocedure. Als er plek ontstaat in de al bestaande azc’s, kan het zijn dat de asielzoekers daar naartoe verhuizen.

Als de asielzoekers een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en daardoor statushouder worden, kunnen ze woonruimte krijgen in een Nederlandse gemeente. De noodopvanglocatie zal uiterlijk tot 1 december 2023 in gebruik zijn.

Inspraakavonden

De gemeente heeft al met direct omwonenden contact gehad over de komst van de opvanglocatie. Op 27 en 28 maart zijn er extra inloopmomenten in het gemeentehuis, waarbij ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aanwezig is.

Meer over

Deel dit artikel