Ankeiler: Op donderdagavond 19 januari stond de ‘Locatiekeuze verplaatsing sportpark Juliana ‘31’ op de agenda van de commissievergadering Ruimte.

- Op donderdagavond 19 januari stond de ‘Locatiekeuze verplaatsing sportpark Juliana ‘31’ op de agenda van de commissievergadering Ruimte. Zoals te verwachten waren hierbij veel omwonenden van de Hatertseweg aanwezig. Michiel ter Laan van Het Maldens Goed en Jaap Dirkmaat van Das en Boom waren aanwezig en maakten gebruik van hun inspreekrecht. De derde inspreker, de heer Geurts deelde zijn zorgen over de onderzoeken en stelde dat in de onderzoeken niet is opgenomen de verkeersinfrastructuur voor de afwikkeling van het verkeer voor de beoogde 735 woningen aan de Kanaalzone.

Alle fracties kregen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de insprekers. Hierbij gaf de inbreng van Het Maldens Goed en het door hen ingebrachte document, dat een alternatief biedt voor de verplaatsing van Juliana ’31, reden tot veel vragen voor de commissieleden. Voorzitter Michiel ter Laan stelde o.a. dat het jammer is dat er ‘geen keuzes worden voorgelegd tussen meerdere opties, maar er alleen een keuze is vóór of tegen één locatie’. De vereniging is van mening dat er zeker gekozen kan worden tussen twee locaties.

Jaap Dirkmaat van Das en Boom herinnerde de commissie eraan dat de beoogde nieuwe locatie voor Juliana onderdeel uitmaakt van o.a. de ecologische verbindingszone, dat de gemeente zelf met succes uitbreiding van Intratuin en woningbouw door particulieren tegen heeft gehouden en dat verandering hieraan alleen kan worden gedaan als het gaat om verbetering van natuurkwaliteit. Een verhuizing van een sportpark in deze zone past hier niet in.

De commissieleden hadden veel vragen voor de insprekers ter verduidelijking, want de inbreng gaf soms nieuwe informatie.

Vincent Arts, betrokken wethouder, kreeg de gelegenheid om op de vragen gesteld door de commissieleden te reageren. Hij vatte o.a. ook het proces nogmaals samen, met name het deel van de second opinion.

Uit de inbreng van de leden, hun eigen (nieuwe) inzichten en overwegingen lijken de kaarten nog lang niet geschud. Er was zelfs wat beweging te zien in de meningen van de verschillende fracties. De uitslag op 2 februari valt daarom nog niet te voorspellen. Het is nu aan de commissieleden en de raad om zich verder hierover te buigen.

Alle informatie over de commissievergadering Ruimte vindt u hier.

Op 2 februari is de raadsvergadering waarin een besluit moet vallen over de locatiekeuze. De vergadering start om 20.00 uur en is ook online te volgen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel