Ankeiler: Mountainbikepaden ten oosten van Nijmegen moeten worden aangepast, anders dreigt de provincie Gelderland ze af te sluiten.

- Mountainbikepaden ten oosten van Nijmegen moeten worden aangepast, anders dreigt de provincie Gelderland ze af te sluiten. Dat blijkt nu vlak voordat de provincie zich moet verantwoorden voor de rechter omdat natuurbeschermers zo willen afdwingen dat er wordt opgetreden.

In een brief die in handen is van Omroep Gelderland blijkt dat de Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen voor 15 februari 2023 moet aangeven welke preventieve maatregelen genomen worden om het vliegend hert, de zandhagedis en de hazelworm te beschermen.

De provincie reageert daarmee op een handhavingsverzoek van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Na het bezwaar van die natuurbeschermingsorganisatie uit Beek heeft de provincie een ecologisch adviesbureau gevraagd te onderzoeken of het wel klopt dat de natuur geen schade oploopt, zoals door ecologisch onderzoek voorafgaand aan de aanleg van de paden is vastgesteld.

Vliegend hert, zandhagedis en hazelworm

Uit dat nieuwe onderzoek blijkt, zo schrijft de provincie nu, dat niet kan worden uitgesloten dat de mountainbikeactiviteiten op de routes, zoals door de Omgevingsdienst zijn vergund, leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat de routes aangepast en/of verlegd moeten worden.

Als dat niet kan moet er een ontheffing komen op grond van de Wet natuurbescherming, wat betekent dat de routes in ieder geval tijdelijk niet gebruikt mogen worden. De Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen krijgt nog even de tijd om aan te geven welke preventieve maatregelen ze gaat nemen om het vliegend hert, de zandhagedis en de hazelworm en ook andere dieren te beschermen.

Dat moet voor het komend broedseizoen. Als de Stichting geen gevolg geeft aan de eisen van de provincie om zich te houden aan de verboden zal de provincie de terreineigenaren opdragen de betreffende mountainbikepaden af te sluiten. De Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft inmiddels een jurist in de arm genomen.

65-duizend euro voor een advocaat

Op internet worden mountainbikers uit het hele land om een financiële bijdrage gevraagd. Voorzitter Alex Peters denkt 65.000 euro nodig te hebben. Sympathisanten hebben geen goed woord over de de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap die de provincie dwingt om op te treden en spreken van een kruistocht tegen mountainbikers. Ze vrezen als de rechter de natuurbeschermers gelijk geeft dit gevolgen kan hebben voor alle mountainbikeroutes in Nederland.

"We zijn al begonnen met de maatregelen die de provincie in de brief ons vraagt te nemen", reageert Alex Peters. Wel vraagt hij zich af welke dieren ze buiten de drie genoemde soorten nog meer zouden moeten beschermen. De provincie schrijft nadrukkelijk in de brief dat 'onder meer' het vliegend hert, de zandhagedis en de hazelworm beschermd dienen te worden. Welke dieren nog meer blijkt niet uit de brief.

Volgens Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap gaat de provincie in haar brief lang niet ver genoeg. Verplaatsen van paden heeft geen zin, want dieren zitten niet vastgespijkerd op één en dezelfde plek in het bos. Verlegging van paden leidt alleen maar tot nog meer schade. “Ze hebben het nog steeds niet begrepen”, aldus Dirkmaat. Volgens hem is er maar één optie, en dat is geenmountainbikepaden dwars door kwetsbare natuur.

Dinsdag moet de provincie Gelderland zich verantwoorden voor de rechtbank in Arnhem.

Zie ook: