Afvalzak. Foto: Stockfoto

Afvalzak. Foto: Stockfoto

- Gemeente Mook en Middelaar wil inwoners stimuleren om het afval beter te scheiden. Hiervoor is men minder vaak gaan inzamelen en wordt er geëxperimenteerd met omgekeerd inzamelen.

Na een brede oproep hebben verschillende inwoners zich aangemeld om mee te denken over de afvalinzameling. Deze focusgroep komt met ideeën die de gemeenteraad vervolgens toetst op basis van randvoorwaarden en koppelt terug wat er met de ideeën wordt gedaan.

Er wordt ook gewerkt aan een communicatiecampagne. Inwoners ontvangen dan met regelmaat tips over het beter scheiden van afval.

Deel dit artikel