Logo De Rechtspraak. Foto: De Rechtspraak

Logo De Rechtspraak. Foto: De Rechtspraak

- Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak over het sportcomplex van Laco Heumen waarvan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) had vastgesteld dat de gemeente te weinig huur in rekening bracht. Het CBb oordeelt dat het ACM terecht dit oordeel heeft geveld.

ACM kwam tot de conclusie dat de gemeente in 2018-2019 een huur in rekening bracht die niet kostendekkend was. Daarnaast werd een exploitatiebijdrage betaald die naast maatschappelijke activiteiten mogelijk ook diende als een verkapte korting op de huurprijs. Het CBb is de hoogste rechter, het besluit is daarmee ook onherroepelijk.

Deel dit artikel