Logo Kijk Niet Weg. Foto: Kijk Niet Weg

Logo Kijk Niet Weg. Foto: Kijk Niet Weg

- In oktober 2021 werd door 8 burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeenten het startsein gegeven voor het Keurmerk ' Veilig Ondernemen in het Buitengebied'. Doel van het keurmerk is de veiligheid in onze buitengebieden te vergroten.

In de afgelopen tijd werden werkgroepen gevormd voor een goede onderlinge samenwering tussen verschillende partijen. In deze werkgroepen zijn naast inwoners en ondernemers ook vertegenwoordigers van gemeente, politie, brandweer en brancheorganisaties aangesloten.

In februari van dit jaar kregen de inwoners en ondernemers in de buitengebieden het verzoek om anoniem een enquête in te vullen. Uit deze gegevens werd een veiligheidsanalyse gemaakt met betrekking tot de volgende onderwerpen: openbare ruimte, overlast en criminaliteit, onveiligheidsgevoelens, brandveiligheid en toezicht.

Op dit moment wordt een plan van aanpak geschreven, welke naar verwachting in het najaar zal worden besproken met de betrokkenen en de werkgroepen. Naar verwachting zullen de werkgroepen in 2023 hun activiteiten verder voort zetten.

Het keurmerk is onderdeel van de campagne ‘Kijk Niet Weg!’. Bij signalen van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is het van belang om niet weg te kijken, maar te melden bij de politie: 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem: meldmisdaadanoniem.nl of 0800 7000.

Op de website van de gemeente Mook en Middelaar wordt meer informatie gegeven over het keurmerk.

Deel dit artikel