Logo gemeente Heumen. Foto: Gemeente Heumen

Logo gemeente Heumen. Foto: Gemeente Heumen

- Onlangs heeft gemeente Heumen de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Hieruit blijkt welke wethouder zich met welk beleidsgebied zal gaan bezighouden de komende vier jaar.

Burgemeester Joeri Minses richt zich onder andere op bestuurlijke organisatie, openbare orde, representatie, digitalisering, erfgoed en persoon en organisatie.

DGH-wethouder Vincent Arts is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, wonen, de omgevingsdienst, de omgevingswet, openbare werken, verkeer en vervoer en recreatie en recreatie en toerisme.

Wim Wink, ook van de DGH, bemenst burgerparticipatie, externe communicatie, dorps- en wijkplatforms, dorpshuizen, publieke dienstverlening, evenementen, energie- en warmtetransitie en verduurzaming.

GroenLinks wethouder Pepijn Baneke richt zich op werk en participatie, onderwijs, bibliotheek, cultuur, sport, nieuwkomers, milieu- en landschapsontwikkeling, klimaatadaptatie en groene aanplant.

VVD'er Rob Engels is belast met grondexploitatie, financiën, economische zaken, gemeentelijk vastgoed, zorg en welzijn (WMO), jeugdzorg, jongerenwerk en doelgroepenvervoer.

Deel dit artikel