Lob van Gennep Logo. Foto: Lob van Gennep

Lob van Gennep Logo. Foto: Lob van Gennep

- Hoe ga je om met erfgoed in de Lob van Gennep met oog op de beoogde maatregelen voor hoogwaterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit? Deze vraag stond 31 mei centraal tijdens een bijeenkomst over de erfgoedstrategie voor het projectgebied Lob van Gennep.

Deze sessie startte met een terugkoppeling door bureau RAAP, vervolgens was het woord aan de experts Matthijs Willemsen en Geert de Vries.

In kleine groepen bespraken de deskundigen vanuit welke invalshoeken de erfgoedstrategie aangepakt kan worden, welke locaties hier onderdeel van uitmaken en welke ambities er zijn om erfgoed tot leven te brengen.

Deel dit artikel