Ankeiler: De gemeente Mook en Middelaar stopt met het zoeken naar nieuwe maatregelen om het verkeersprobleem A73-Groesbeek op te lossen.

- De gemeente Mook en Middelaar stopt met het zoeken naar nieuwe maatregelen om het verkeersprobleem A73-Groesbeek op te lossen. Het college mist bij regiopartijen ‘verantwoordelijkheid om samen tot een structurele oplossing te komen’. Wethouder Holger Rodoe: “Eenvoudige oplossingen bestaan niet meer, anders waren die al gerealiseerd.”

De verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpskernen van Mook en Molenhoek hebben al lang te lijden onder het vele verkeer dat tussen de A73 en Groesbeek rijdt. Daarom ging het gemeentebestuur afgelopen jaar – met een lokaal verkeersonderzoek op zak – met de regio in gesprek. In december kwam hiervan een eerste terugkoppeling, waaruit bleek dat de regiopartijen wel willen meedenken in gezamenlijke belangen, maar niet samen de verantwoordelijkheid willen nemen om tot een structurele oplossing te komen.

Uit het lokale verkeersonderzoek bleek dat er geen doorstromingsproblemen zijn, maar dat vooral de leefbaarheid op en nabij de huidige routes onder druk staat. Het beëindigen van doorgaand verkeer op korte of middellange termijn bleek niet realistisch. Wel werd een aantal mogelijkheden gezien om overlast te verminderen. Deze zijn nu getoetst en van advies voorzien.

Niets doen geen optie

Wethouder Rodoe: "Onze conclusie is dat door gebrek aan regionaal draagvlak en financiële middelen geen van de voorgestelde maatregelen haalbaar is. Nu is het aan de gemeenteraad om deze conclusie te volgen of alsnog met een nieuwe opdracht aan het college te komen." Gezien de situatie is niets doen eigenlijk geen optie, zegt Rodoe. "Helaas wordt de urgentie van onze situatie in de regio nog onvoldoende gevoeld. Bovendien heeft de gemeenteraad met een aangenomen motie Spoorzone duidelijk gemaakt dat op die plek geen ruimte is voor een nieuwe verbindingsweg." Voor de inwoners die overlast ondervinden, is dit een vervelende situatie. "Het enige wat we nu kunnen is op zoek gaan naar zogenoemde koppelkansen met natuur-, woningbouw- en mobiliteitsopgaven. Dit betekent dat we open blijven staan voor maatregelen die de ervaren verkeersoverlast kunnen verminderen, maar dat we dit alleen oppakken wanneer zich kansen voordoen vanuit andere projecten of de regio."

Kleine maatregelen

De gemeente heeft al wel een aantal kleine maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zijn de voetgangersoversteekplaatsen op de Heumensebaan in Molenhoek opgeknapt en zijn vier wegmarkeringen voor 30 km/uur aangebracht. Daarnaast is er een roulerend snelheidsdisplay met smiley en staan er bij de oversteekplaatsen nu verkeersborden met kinderen erop. Ter hoogte van de bebouwde komingang op de Groesbeekseweg in Mook is een permanent snelheidsdisplay neergezet en is er een verwijssysteem voor de openbare parkeerplaatsen in de omgeving van de Bisselt en de Groesbeekseweg.

De gemeente is verder bezig met het onderzoeken van de haalbaarheid en financiering van de aanleg van een fietspad op de Heumensebaan (buiten de bebouwde kom) in aansluiting op het fietspad in Groesbeek. Met de verbreding van het spoorviaduct in 2025 komt hier bovendien meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel