- In een extra raadsvergadering is Inge van Dijk voorgedragen als de nieuwe burgemeester voor de gemeente Mook en Middelaar en hiermee opvolger van Willem Gradisen.

Van Dijk is 39 jaar en woonachtig te Nijmegen. Op dit moment vervult ze een functie als raadsgriffier binnen de gemeente Zevenaar. Verder was ze eerder actief als Raadslid en Fractievoorzitter voor de VVD in Nijmegen

De aanbeveling wordt door de gemeenteraad gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook rapporteert de commissaris van de Koning aan de minister van BZK hoe de procedure is verlopen.

De voorgedragen burgemeester wordt gescreend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en onderworpen aan een fiscaal onderzoek. Als dit geen bijzonderheden oplevert, spreekt de minister met de kandidaat en draagt hij deze voor aan de Koning. Koning Willem-Alexander benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

De nieuwe burgemeester start begin juni 2024.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel