Ankeiler: Het lijkt er op dat de slepende crisis in de asielopvang ook gemeente Mook en Middelaar heeft bereikt nu burgemeester Willem Gradisen zich in een brandbrief tot het kabinet heeft gericht.

Het lijkt er op dat de slepende crisis in de asielopvang ook gemeente Mook en Middelaar heeft bereikt nu burgemeester Willem Gradisen zich in een brandbrief tot het kabinet heeft gericht. In de brief, die mede is ondertekend door 17 andere Limburgse burgemeesters en gouverneur Emile Roemer wordt in duidelijke taal uiteengezet dat de vluchtelingencrisis een grens heeft bereikt en dat er maatregelen nodig zijn.

In de brandbrief getuigen de burgemeesters en gouverneur van problemen met huisvesting door het woningtekort en van sociale ontwrichting in de kwetsbare buurten in hun gemeente. Ook faciliteiten gericht op zorg, onderwijs en psychosociale ondersteuning zijn door de asielopvang onder zware druk komen te staan. Daarnaast stellen de burgemeesters dat het draagvlak voor de asielmigratie dreigt weg te vallen en de openbare orde in het geding is in hun gemeentes.

Als mogelijke oplossingen denken de bestuurders aan een nieuwe koers waarbij de Commissaris van de Koning en de minister zich inspannen om op Europees niveau de instroom van vluchtelingen terug te dringen. Ook zou een staatscommissie migratie mogelijk oplossingen kunnen aandragen voor de structurele problemen in Limburg.

De volledige brief is terug te lezen op de website van gemeente Landgraaf: https://www.landgraaf.nl/grenzen-gemeenten-over-asielopvang-in-zicht

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel