Ankeiler: Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de flora en fauna.

Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de flora en fauna. Een natuurvriendelijke oever is, anders dan een steile oever, een geleidelijke overgang van droog naar nat. Op deze flauwe helling is ruimte voor meer soorten planten en dieren. Hoe meer een sloot een gezond leefgebied is voor verschillende soorten, hoe beter de ecologische waterkwaliteit.

Bovendien geeft deze oever meer ruimte om water te bergen tegen wateroverlast. Dat helpt om extreem weer op te vangen, in een veranderend klimaat.

Daarom start Waterschap Rivierenland met een nieuwe subsidie voor wie een ‘natuurvriendelijke oever’ aanlegt. De subsidie geldt voor grotere sloten van minstens 100 meter lang in landelijk gebied. Particulieren, ondernemers, natuurbeheerders en overheden kunnen de subsidie aanvragen. Voor agrarisch ondernemers telt de natuurvriendelijke oever deels mee als verplichte bufferstrook.

Waterschap Rivierenland stelt een miljoen euro beschikbaar voor de subsidie van natuurvriendelijke oevers. De subsidie is beschikbaar tot eind 2027, tenzij het budget eerder op is. Kijk voor meer informatie op https://www.waterschaprivierenland.nl/subsidieNVO

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel