Bevat Audio: Audio
Ankeiler: Afgelopen maandag was de Terp in Heumen afgeladen vol met inwoners die meer wilden weten op de aangekondigde woningbouwplannen voor Heumen-West.

- Afgelopen maandag was de Terp in Heumen afgeladen vol met inwoners die meer wilden weten op de aangekondigde woningbouwplannen voor Heumen-West. Met dit plan wil de gemeente zowel beantwoorden aan de vraag voor meer woningen, maar ook aan de geluidsoverlast van de A73 en de gevaarlijke verkeerssituatie met landbouwverkeer over de Looistraat.

Doordat de plannen nog verre van zeker zijn waren er veel vragen en was er ook wel enig argwaan bij de 150 aanwezige inwoners uit Heumen, al bleef felle tegenstand uit. Door in fases te bouwen is de hoop van de gemeente dat er op termijn zo 100 tot 140 woningen worden gerealiseerd in Heumen-West, in een tempo dat meegroeit met de behoeftes vanuit het dorp. De gemeente benadrukte dat de woningbouw er niet komt om het nieuwe 'landbouwpad' buiten het dorp om mogelijk te maken. Er zou wel degelijk een vraag vanuit de Heumense jeugd zijn om in het dorp te kunnen blijven wonen. De wijk komt er wat de gemeente betreft, alleen als dit in combinatie met de geluidswal en de landbouwweg gerealiseerd kan worden.

Hoewel projectmanager Rob Goetheer van Jansen Bouwontwikkeling graag snel aan de slag zou gaan, is de verwachting dat de voorbereidende procedures nog wel eens vele jaren in beslag zouden kunnen nemen. Zo zal nog uitgezocht moeten worden of het wel gezond is om zo dicht nabij een snelweg te wonen, wat de plannen voor de dassen in de omgeving betekent en of het plan wel financieel haalbaar is.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel