Ankeiler: Hoewel je niet veel verkeershinder zou verwachten over een 30-kilometerweg zijn omwonden van de Heikantseweg in Middelaar toch ontevreden.

- Hoewel je niet veel verkeershinder zou verwachten over een 30-kilometerweg zijn omwonden van de Heikantseweg in Middelaar toch ontevreden. Doordat deze weg niet duidelijk is ingericht gebruikt hardrijdend sluipverkeer deze weg namelijk massaal om de werkzaamheden aan de N271 te omzeilen.

Omwonenden omschrijven het als een lange rechte weg die uit zou nodigen om te hard te rijden, met gevaarlijke situaties en inhaalacties tot gevolg. Als oplossing zouden zij daarom graag fietssuggestiestroken op de weg zien verschijnen. De gemeente wil echter pas ingrijpen als er groot onderhoud aan de weg wordt uitgevoerd. Wel heeft de gemeente tijdelijke maatregelen getroffen met het plaatsen van drempels en wegversmallingen om het verkeer tot vertraging te dwingen.

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel