Ankeiler: Ze zaten er allemaal klaar voor, de circa 100 gasten op de publieke tribune bij de gemeenteraadsvergadering van donderdag 2 februari.

- Ze zaten er allemaal klaar voor, de circa 100 gasten op de publieke tribune bij de gemeenteraadsvergadering van donderdag 2 februari. Om 23.30 was er nog steeds geen echt besluit gevallen.

Op de agenda stond de beslissing ‘locatiekeuze verplaatsing sportcomplex SV Juliana’. Er waren twee insprekers, Maldens Goed en Erfgoedplatform Heumen. Om 21.00 uur kon begonnen worden met de inbreng van de raadsleden, per fractie, interrupties en reacties. Het ging er af en toe fel aan toe. Het kostte twee termijnen en een schorsing voordat er tot stemming over kon worden gegaan.

Het bleek dat zowel D66/PvdA en GroenLinks op het laatste nippertje nog een amendement hadden ingediend. Daarover moest naast het raadsvoorstel ook nog gestemd worden.

Stemmen tellen

In de loop van de avond leek het dat de tegenstemmers van de verhuizing naar de Hatertseweg (PvdA/CDA/Kiezersclub/D66) in de meerderheid waren. Maar door de inbreng van de amendementen kon het raadsvoorstel nog worden gewijzigd. Zo werd uiteindelijk het amendement van D66/PvdA werd afgewezen, maar werd dat van Groen Links aangenomen. Vervolgens werd het raadsvoorstel met de aangepaste wijziging ter stemming gebracht en werd dat met 10 voor en 7 tegen door de raad aangenomen.

Wat houdt dat in?

De komende periode wordt gekeken naar een vergelijking (in details) tussen de mogelijkheden en de kosten van een verhuizing van Juliana naar de Hatertseweg en de Looistraat (andere zijde van het kanaal). In het raadsvoorstel lag alleen een keuze tussen wel of niet naar de Hatertseweg verhuizen voor. Volgens verantwoordelijke wethouder Vincent Arts hoeft dit geen vertraging in de procedure te betekenen, noch is er gevaar om subsidies mis te lopen.

Groen Links heeft met haar amendement dus bewerkstelligd dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de situatie, maar nu met een keuze. Op de vraag of we nu weer terug zijn bij áf’, was hun reactie (luister naar hun reactie op soundcloud).

Een van de inbrengers van de andere motie, die het niet heeft gehaald, Theo Müller Königkrämer (PvdA) reageert op de uitkomst van de avond. (luister naar zijn reactie op soundcloud)

Wat vinden ze ervan bij Juliana?

Het bestuur van Juliana heeft in de aanloop naar deze raadsvergadering een brief gestuurd, waarin zij nogmaals benadrukt dat zij het liefste blijven op de plek waar ze nu voetballen, maar als er toch verhuisd moet worden, zij kiezen voor de locatie Hatertseweg, zoals het raadsvoorstel van het college beoogt. Zij leggen in de brief nogmaals hun overwegingen op tafel, waarbij vooral ook de de focus ligt op de fysieke en sociale veiligheid van het grootste deel van hun leden, namelijk de jeugd. In hun slotbetoog verklaren ze, niet mee te willen werken, mocht de raad tot een verhuizing naar de Looistraat besluiten. De brief is ter kennisgeving in de stukken beland en speelde in de discussie deze avond geen rol.

De hele vergadering terugluisteren? Dat kan hier.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel