Ankeiler: De gemeente heeft op 10 januari met wijkraad De Bisselt en de dorpsraden van Molenhoek, Middelaar en Plasmolen een convenant en nieuwe werkafspraken ondertekend.

De gemeente heeft op 10 januari met wijkraad De Bisselt en de dorpsraden van Molenhoek, Middelaar en Plasmolen een convenant en nieuwe werkafspraken ondertekend. Hierin staat vastgelegd dat de verschillende organisaties zich in 2023 bezig gaan houden met de thema's verduurzaming, afvalinzameling, de ecozone, Proef Plasmolen, het minimabeleid en wonen.

Het is een vervolg op het convenant uit 2012, wat inmiddels aardig was verouderd. De gemeente hoopt dat de wijk- en dorpsraden kunnen signaleren wat er speelt en waar behoefte aan is. Ze kunnen ook vragen stellen en inwoners bereiken waar de gemeente dit niet altijd kan.

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel