Ankeiler: Op 15 december 2022 stemde de Mookse raad in met de belastingen voor het jaar 2023. De gemeente komt nu met een overzicht van de in- en uitgaven.

Op 15 december 2022 stemde de Mookse raad in met de belastingen voor het jaar 2023. De gemeente komt nu met een overzicht van de in- en uitgaven.

Deze zijn samengevat in een infographic (Klik hier). Hieruit volgt dat Mook en Middelaar circa 12,8 miljoen euro ontvangt uit het gemeentefonds. De gemeente verkrijgt circa 2,2 miljoen euro door het innen van de OZB-belastingen.

Het overgrote deel van de uitgaven is bestemd oor het sociaal domein (ruim 6,5 miljoen euro) en ruim 5 miljoen euro wordt besteed aan overheadkosten. Hiermee vallen de begrote overheadkosten circa 1 miljoen hoger uit ten opzichte van het jaar 2022.

De gemeentelijke belastingen zijn voor 2023 als volgt:

- OZB-belasting: 0,1191% van de woz-waarde. Dit was in 2022 nog 0,1413%

- Hondenbelasting: € 59,88 per jaar voor een eerste hond en € 86,16 voor elke volgende hond

- Afvalstoffenheffing: € 203,52 per jaar en € 9,50 per lediging van de restafval-container en € 2,11 per klepopening voor de centrale verzamelcontainer

- Rioolheffing: € 118,08 per jaar en € 18,72 voor de eerste 500 m3 waterverbruik

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel