Ankeiler: Op 15 december heeft de gemeenteraad van Heumen de belastingtarieven voor 2023 vastgesteld. Hierbij doen zich geen grote veranderingen voor.

Op 15 december heeft de gemeenteraad van Heumen de belastingtarieven voor 2023 vastgesteld. Hierbij doen zich geen grote veranderingen voor. De OZB voor woningeigenaren daalt van 0,14 naar 0,125 procent, omdat de gemeente heeft besloten om de opbrengsten te bevriezen. De totale opbrengst blijft in 2023 dus gelijk aan 2022.

De afvalstoffenheffing neemt met ongeveer 5 euro toe tot 148 euro voor het eenpersoonstarief en 204 euro voor het meerpersoonstarief. Ook de rioolheffing neemt enigszins toe, en bedraagt dit jaar 163 euro, terwijl hondenbelasting met enkele euro's stijgt tot 94,35 euro. De bedragen voor afvalzakken of een extra gft-containers blijven gelijk aan 2022.

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel