Ankeiler: In februari heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor het woningbouwplan Zilverbergweg/Kruisbergsestraat vastgesteld.

- In februari heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor het woningbouwplan Zilverbergweg/Kruisbergsestraat vastgesteld. Het woningbouwprogramma voorziet in de realisering van 88 woningen in Overasselt. Helaas is door verschillende factoren grote vertraging opgetreden.

De belangrijkste tegenvaller is de gebleken noodzaak tot compensatie van de natuurwaarden die door de woningbouw verloren dreigen te gaan. Zo is het plangebied een belangrijk gebied van de das, een beschermde diersoort. Op grond van de Wet natuurbescherming moet het gebied dat door de woningbouw teniet wordt gedaan worden gecompenseerd, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het huidige leef- en foerageergebied. De mogelijkheden daarvoor zijn echter beperkt.

Op dit moment worden in overleg met een ecologisch adviesbureau en de provincie mogelijke oplossingen verkend. Hiermee is echter de nodige tijd gemoeid. Op dit moment is het lastig te zeggen wanneer de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart.

šŸ’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel