- Op dinsdagavond 20 september organiseerde de gemeenteraad van Heumen een bijeenkomst in het gemeentehuis, om inwoners de gelegenheid te geven hun visie te ventileren op het voorgenomen besluit, om de velden van voetbalvereniging Juliana 31 te verplaatsen naar een locatie aan de Hatertseweg en de Jufferstraat in Malden.

De zaal was behoorlijk vol; de opstelling informeel , aan statafels en ook de raadsleden stonden langs de kant opgesteld. Iedere partij had enkele leden afgevaardigd, behalve het CDA (zij hebben hun standpunt al een tijd geleden bepaald : ze zijn tegen het voorstel.

De avond verliep feitelijk unisono : louter negatief gestemde insprekers. Het merendeel omwonenden van de beoogde locatie, verenigd in de groep Maldens Goed en het recent bewoonde landgoed ’t Hoogh. Daarnaast een vertegenwoordiger van IVN Nijmegen en Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschappen. De argumenten tegen het plan gingen louter over de aantasting van de natuur in de corridor van de ecologische hoofdstructuur die in dit gebied ligt en zorgt voor leefgebied van das, marter , herten en diverse insectenpopulaties.

Ook brachten de omwonenden uit eigen kring een verkeersdeskundige in. Alexander Beterams bestreed de aannames over verkeersafwikkelingen in het gemeentelijk voorstel. Zijn berekeningen zullen het gemeentelijk ambtenarenapparaat bereiken. Waar wilden de insprekers dan eventueel wel velden van Juliana 31 neerleggen ? Aan de overzijde van het Kanaal, bij de Looistraat. Dat deze route een niet te betalen kostenpost en zowel sociale als fysieke onveiligheid voor (jonge) fietsers betekent, wensten zij ook anders te zien.

De gemeenteraad moet op 6 oktober een besluit nemen.

Vervolg inspraakavond verplaatsing Juliana

De dag na de inspraakavond geeft het college in Heumen een persbericht uit, met de boodschap dat ze meer tijd nodig hebben, om tot een raadsbesluit te komen. Met name het rapport dat verkeersdeskundige Alexander Beterams naar voren bracht, geeft dit oponthoud. β€œHet college neemt de bevindingen van de omwonenden serieus en wil ten aanzien van de verkeerskundige afwikkeling dit rapport door een deskundig bureau laten bekijken.

Om dit zorgvuldig te doen zal het College de Commissie in overweging geven het voorstel op een later tijdstip te bespreken. Dit kan betekenen dat de Commissie donderdagavond 22 september zal besluiten het voorstel van de agenda af te halen. Als dat aan de orde is zal het voorstel ook niet in de raadsvergadering van 6 oktober worden besproken.

Voor beide vergaderingen zal dan een nieuwe datum worden bepaald. Inwoners zullen hiervan via de gemeentesite op de hoogte worden gebracht. β€œβ€

πŸ’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@gl8media.nl.

Meer over

Deel dit artikel