Adviesraad Sociaal Domein Mook en Middelaar. Foto: Gemeente Mook en Middelaar

Adviesraad Sociaal Domein Mook en Middelaar. Foto: Gemeente Mook en Middelaar

- Tijdens een thema-avond van de adviesraad hebben de leden de belangrijkste hoofdthema’s voor het komende jaar besproken. Dit adviesorgaan gaat zich richten op inclusie (iedereen kan meedoen), burgerparticipatie (inspraak van inwoners) en het verbeteren van het contact tussen gemeente en inwoners.

Onder deze drie hoofdthema’s zijn verschillende speerpunten bepaald die als actie of als advies door de adviesraad worden opgepakt en verder uitgewerkt.

Meer info over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op www.mookenmiddelaar.nl/adviesraad-sociaal-domein

Deel dit artikel